İKLİM KRİZİ NEDİR?

İklim Krizi Nedir ve Çözümleri nelerdir?İklim krizi, yıllardır var olan bu sorun ilklim değişikliğinden artık çıktı. Bizler, geleceğimize yani çocuklarımıza sağlıklı yaşam koşulları bırakamıyoruz. Temelinde küresel ısınmanın yattığı bu krizle baş edebilmek için son birkaç yılın içerisinde bulunuyoruz. Dünya üzerinden devamlı bir felaket haberiyle karşı karşıya kalıyoruz. Aşırı sıcaklardan kaynaklanan orman ve doğa yangınları, yaz veya kış fark etmeksizin ani hava değişiminden kaynaklı yağan yağmurlar ve seller. Öte yandan aniden çıkan bu felaketlerle nasıl baş edebileceğimizi bilmiyoruz. Dolayısıyla Dünya üzerinde birçok gelişmiş ülke dahi iklim krizine karşı hazırlıklı değil. Bu durum böyle devam ederse ani ve çoklu ölümler olası gibi görünmekte.  Gelecek 20 yıl içerisinde daha da kötüleşeceği tahmin edilen bu krizin gerçek suçlusu kim peki? İnsan mı, iklim mi yoksa aniden değişin hava koşulları mı?

İklim Krizi Nedir?

Dünya’nın atmosferi aynı sera gibi çalışmaktadır. Aynı zamanda yeryüzüne ulaşmakta olan güneş ışınları da bulunmaktadır. Bu ışınların neredeyse %50’si yeryüzüne ulaşır. Dünya üzerinde yer alan atmosfer, bir yorgan görevi görerek bu ışınları sera gazı sayesinde tüm canlılara zarar vermeyecek

şekilde tekrar yeryüzüne yansıtır. Bu şekilde ışınlar 15 dereceyi yakalayarak tüm canlılara yararlı olacak şekilde devam eder. Ancak 1750’li yıllarda

Sanayi Devrimi’yle işler değişmeye başladı. Atmosfer zaten zararlı gün ışıkları ile boğuşurken bir de biz ona kömürden salınan zehirli gazlarla mücadele etmek zorunda bıraktık. Ortalama sıcaklık gitgide artmaya başlamış ve artık kontrol edilemez hale gelmiştir. Tüm Dünya’da ağır sonuçlar doğuran iklim krizi ile artık mücadele etme zamanı. İklim Krizine Yol Açan Etkenler İklim krizi, nüfusa bağlı olarak hızlar artmaya devam ediyor. Buna

sebep olan ise havaya salınan zararlı fosil yakıt tüketimi. Tabi yalnızca bu değil. Toprak kullanımı, sanayinin gelişmesi ve zararlı içerikteki ürünler de birer örnektir. Uluslar arası İklim Değişikliği Paneli’nde küresel boyutta olan iklim değişikliğinin ana sebebi olarak sera gazı emisyonlarında gözlenen şiddetli artıştır. Bu artış insan faaliyetlerinin sonucu olarak gözlemlenmektedir.  Bizle fosil yakıt tüketimi (kömür vb) kullanımını oldukça fazla

şekilde gerçekleştirmekteyiz. Bundan dolayı atmosferdeki karbondioksit oranı hızlıca artmaktadır. Bunun yanı sıra atmosferdeki karbondioksiti temizleyecek ağaç sayımız da yeterli değil. Dünya üzerinde yer alan tüm ülkelerde ormanlık alan %17 oranında azalmış durumda.

Küresel İklim Değişikliğine Çözümler

=) Enerji Verimliliği

Enerji verimliliğinde karbon emisyonlarını en aza indirgemenin yolu, enerji verimliliğine yönelik önlem almaktır.

=) Yenilenebilir Enerji

Word Wildlife Fund’ın ‘’ Enerji Raporu’’na göre elimizde var olan teknolojiler ile 2050 yılına kadar küresel enerji tamamıyla yenilebilir enerji kaynaklarından sağlanması mümkün olacaktır.

=) Ormansızlaşmayı Önlemek

Bireysel olarak ne kadar çaba sarf edersek edelim bu sorunun en önemli çözümü ağaçlardır. Bu yüzden iklim değişikliğine karşı ormanlaştırma çabası oldukça önem arz ediyor.

optionSpeed.com > Yorum Yap > Ana Sayfa >


Kayıt olmadan yorum yap.